Zábava

Náhradní díly na trampolínu jako součást prodeje

Jestliže zakoupíte výrobek spotřebního charakteru, měli byste se rovněž zajímat o to, zda bude možné v budoucnu dokoupit i potřebné náhradní díly. V tomto ohledu je často spotřebitel odkázán sám na sebe, neboť není zaručeno u každého prodejce, že tomu tak bude i za několik let. Zvláště citlivým se tento problém jeví u zboží vyšších cenových kategorií, kde se předpokládá, že za pár let po skončení záruční lhůty nebude nutné vysloužilý výrobek vyhodit a celý proces koupě zopakovat.

pružiny

Životnost trampolín se udává na desítky let, jde ovšem o velmi namáhané nářadí, k jehož poškození v důsledku intenzivního využívání může dojít, zvláště u některých jejich částí. Dostupnosttrampolíny náhradních dílů od dopadové plochy až po pružiny by tedy měla být základem při jejich pořizování.

Pružiny – nejvíce namáhané ocelové komponenty, které zajišťují stabilitu odrazové plochy a umožňují bezpečný pohyb. Jsou vyrobeny z kvalitní nízkolegované oceli s obsahem křemíku, odolné vůči dynamickému namáhání, přesto je možné, že doslouží před ukončením předpokládané doby životnosti. Možnost dokoupit prasklou pružinu je základem kvalitních služeb každého obchodu se sportovními potřebami.

Kryt pružin – teoreticky se trampolína obejde i bez něj, ale skákání bez krytu pružin se nedoporučuje, může dojít k nebezpečnému úrazu zaklíněním nohy v tomto prostoru a následným zlomeninám v oblasti kotníku. Kryty se vyrábí z PVC a podobně jako u všech plastových komponentů dochází k jejich stárnutí nebo k poškození v důsledku namáhání.

náhradní díly

Ochranná síť – bez ochranné sítě mohou skákat zdatní sportovci, skákání na trampolínách je dokonce olympijskou disciplínou. Pro rekreační účely se však doporučuje chránit se před pády speciální sítí. Ta se pochopitelně může časem protrhnout, poškodit a patří rovněž k náhradním dílům, co by měly být k dispozici.