Děti

Sourozenecké konstelace

Je skutečně mnoha odborníky prokázáno, že to, kolikáté se Vaše dítě narodí, do značné míry předurčuje jeho projevy v chování a jednání, které u něj bude možné v budoucnu pozorovat. Stejně tak od pořadí narození odvisejí například jevy, jako jsou výběr životního partnera, přístup ke zodpovědnosti a mnohé další faktory.
sourozenci na schodech
Proč tomu tak vlastně je?
Hlavním důvodem není ani tak biologie či dokonce genetika. Nejedná se o to, že prvnímu dítěti jsou v rámci genetické výbavy aktivovány jiné geny, než tomu bude u dalších Vašich potomků.
Stejně jako v mnoha dalších oblastech, i v tomto případě hraje spíše roli společenské prostředí
a nároky, které jsou okolím na Vaše děti kladeny. Ačkoli můžete mít pocit, že každé z Vašich dětí mělo stejné podmínky vyrůstání, jako všechny ostatní a byly na něj kladeny tytéž nároky, MÝLITE SE. Není totiž možné, aby prvorozené dítě mělo zcela stejné podmínky života, jako jeho již třetí narozený sourozenec – jelikož tento se narodil do rodinného systému, v němž už fungovaly tři starší děti, jež na jeho život měly nemalý vliv.
tři bratři
Jak to tedy v praxi vypadá?
Pro zjednodušení výkladu o tom, jakým způsobem souvisí sourozenecká konstelace s projevy osobnosti jednotlivých dětí narozených do téže rodiny bude využito nejvíce ilustrativního modelu – situace, kdy se v rodině nacházejí celkem tři sourozenci: nejstarší (prvorozený), prostřední dítě a benjamínek.
Pokud taková situace v rodině skutečně nastane, dochází přibližně k následujícím dopadům na jednotlivé děti:
A) Prvorozený – nejčastěji se jedná o osobu, která je ze sourozenců nejzodpovědnější. Tento fakt vychází z toho, že právě prvorozený měl jediný možnost strávit delší dobu pouze ve společnosti dospělých – tito na něj měli nejvíce času, ovšem zároveň byly též pro dítě jediným – dokonalým – vzorem, kterému se poté snaží potomek celoživotně vyrovnat.
B) Prostřední dítě – nejčastěji z něj vyrůstá rebel brojící proti „dokonalosti“ svého staršího sourozence i pravidlům zavedeným rodiči.
C) Benjamínek – dítě nejvíce rozmazlované, prochází mu nejvíce průšvihů a neposlušnosti, Taktéž bývá ovšem značně nesamostatnou osobou závislou na druhých či schopným manipulátore – tyto charakteristiky vycházejí z toho, že v rodině existovaly celkem čtyři osoby pečující o jeho blaho, které vzhledem k jeho nízkému věku se snažili na něj brát velké ohledy coby na „nejslabší“ článek celého rodinného systému (toto si dítě dobře uvědomuje a snaží se z dané situace těžit ve svůj prospěch).