Podnikání

Proč je pravidelné čištění vzduchotechniky důležité

Jedním z bezpečnostních požadavků na jakoukoliv stavbu je možnost jejího rychlého odvětrání. K tomuto účelu obvykle slouží okna, avšak ta je ne vždy možné použít, a v některých případech nestačí. Tehdy nastupuje umělá vzduchotechnika, která možnost rychlé výměny vzduchu zajišťuje.

Obvykle bývá spojena například s klimatizací, sloužící k udržení stálé teploty. To je důležité například v některých výrobnách či skladech, kde je potřeba udržovat konstantní teplotu a vlhkost vzduchu. Je tedy jasné, že tato zařízení rozhodně mají své místo.

vzduchotechnika1

Ovšem, podobně jako jiné, i tyto potřebují pravidelnou údržbu, aby si zachovaly plnou funkčnost a maximální životnost. Jedním z hlavních kroků je pak pravidelné čištění vzduchotechniky. To je, vzhledem ke složitosti celého systému, obvykle prováděno odbornou firmou.

Tím hlavním problémem, se kterým se přitom setkávají, je zanesený filtr. Ten je používán proto, aby byl vzduch, který dovnitř proudí, co nejčistší. Ovšem, podobně jako kterékoliv jiné filtrační zařízení, i toto má omezenou kapacitu. A pokud se naplní, sníží se jeho účinnost, či se může dokonce plně ucpat. V tom případě celé zařízení přestane fungovat. Je tedy vhodné jej vždy včas vyměnit, aby k tomuto nedošlo.

vzduchotechnika2

Ovšem filtr není jediným důvodem pro pravidelné čištění. V šachtách a hadicích, které přivádí či odvádí vzduch, mohou skončit například myši či například nejrůznější hmyz. Ti pak dříve či později kvůli nemožnosti dostat se ven zemřou. A o tom, že jejich tlející těla vypouští do vzduchu ne zrovna příjemnou vůni, asi není třeba mluvit. Je tedy nutné je včas odstranit.

V neposlední řadě pak tato procedura slouží k podrobnější prohlídce celého zařízení, která odhalí i drobná poškození dříve, než stihnout způsobit nějaký větší problém. Díky tomu je možné se s ním včas vypořádat.

To vše jsou pak důvody, proč majitelé zejména na veřejných prostranstvích tuto proceduru prakticky nezanedbávají. Jsou si totiž dobře vědomi, že následky by byly daleko horší, a stály by mnohem více peněz. A to si nemohou dovolit.