Podnikání

Klady a zápory ve světě podnikání

Marxovo dílo, v němž jsou kapitalističtí šéfové vyobrazeni jako vykořisťovatelé dělnické třídy, znají téměř všichni. Je ale obraz vysoce postavených „tyranů“ obyčejného lidu vykreslen pravdivě? Nejsou to náhodou ti pánové s bílým límečkem, na nichž leží největší tíha a zodpovědnost?
Představa vychytralého podnikatele, jenž pouze slízává smetanu těžce vydobytou prací podřízených, je ve většině případů scestná. Břímě, které musí na sobě nést člověk, jenž investuje své peníze, bývá skutečně nelehké. Přesto lze v branži podnikání nalézt lákavé benefity, a mnohdy jsou to tak silné magnety, že lidé si tvrdou prací a neskonalou vůli dokážou tvrdě jít za svým cílem a své sny si splnit.
kreslený podnikatel
Následující řádky vám mohou pomoci v rozhodnutí, zda s podnikáním začít nebo vsadit na klasický zaměstnanecký poměr.
Proč podnikat:
· Poznáte, co je to pestrá práce, žádná každodenní rutina;
· Získáte nové kontakty, poznáte lidi z různé branže;
· Budete podstupovat neustálý adrenalin;
· Naučíte se jednat s různou typologií lidí;
· Budete mít šanci vydělat si skutečně mnoho peněz;
· Budete si moci rozvrhnout svůj pracovní den;
· Získáte dojem určité svobody, tedy pocit, že nad vámi nestojí žádný šéf s „bičem“.
Proč nepodnikat:
· Budete podstupovat vysoké finanční riziko;
· Budete nést hlavní zodpovědnost za chod celé firmy;
· Váš pracovní den bude dlouhý (patnáctihodinová šichta nebývá výjimkou);
· Často pocítíte spánkový deficit;
· Budete muset být neustále ve střehu;
· Setkáte se s podrazy
· Budete se muset neustále vyrovnávat s chybami
· Zdaleka vše nebude tak, jak jste si plánovali
· Budete nuceni překonávat těžká období
mladý podnikatel
Ať už se rozhodnete podnikat či ne, uvědomte si, že se vždy jedná výlučně o vaši volbu se všemi klady a zápory, které s sebou nese. Buďte připraveni na to, že může nastat okamžik, kdy si budete své rozhodnutí vyčítat. Vytrváte-li ovšem, můžete nakonec být odměněni. Jak se rozhodnete?