Dům a byt

Jsou nové radiátory lepší, než staré litinové?

Litinové radiátory jsou výhodné v otopných soustavách s kotli na pevná paliva s ruční obsluhou. Při větší hmotnosti litiny i objemu vody se v takových radiátorech naakumuluje více tepla, kterým se dají déle temperovat obytné prostory po vyhasnutí kotle během nočního útlumu. Plynové kotle mohou pracovat v automatickém provozu ve dne i v noci, proto akumulační schopnost radiátorů není nutná. Navíc velká tepelná setrvačnost litinových radiátorů prodlužuje roztápění interiéru a zpomaluje regulaci otopné soustavy.
starý radiátor
Proto jsou ve spojení s plynovými kotli výhodnější lehké, nejčastěji plechové radiátory s malým obsahem vody, které mají velmi rychlý náběh výkonu a umožňují pružnou regulaci vytápění. Aby se však zabránilo jejich korozi kyslíkem, který vniká do vody z otevřené expanzní nádoby, musí se jednat o uzavřenou soustavou.
Ale retro je v módě i mezi radiátory a mnozí se k litině vracejí. Ty současné litinové radiátory jsou kvalitní a originální a jen tak rychle vám nezrezaví a jsou kompatibilní také s kondenzačními kotli.
polštář na židli
Tepelná pohoda:
Potřebný výkon nových radiátorů se dosáhne volbou typu a velikosti tělesa, u litinových radiátorů lze zvýšit výkon přidáním článků, pokud to umožňuje okolní prostor. U velmi starých nebo zkorodovaných radiátorů však hrozí, že taková "operace" způsobí netěsnost tělesa, která se dá odstranit jen velmi obtížně, zejména během topné sezóny.
Požadovaný výkon vašeho radiátoru si dokážete vypočítat. Potřebujete objem topné místnosti a výsledek vynásobíte 50 W a dostanete přibližný výkon radiátoru, který potřebujete. Mějte však na paměti, že tento výpočet je pouze orientační a neberte ho jako dogma. Rada odborníka je v tomto případě rozhodně na místě. Nedostatečné vytápění může způsobovat i nízký výkon kotle, tehdy zvětšení nebo výměna radiátorů nepomůže.

5.0
02